Estudo dos peixes cartilaginosos

  • Dúvidas da aluna Carol do 7° ano, sendo esclarecidas.

  • Estudando as características anatômicas dos peixes cartilaginosos.