Estudo comparativo entre peixes e anfibíos

Aula realizada com o objetivo de se comparar a anatomia dos peixes e anfíbios.

Alunos na foto: Thayná, Julia, Murillo e de costas temos a Kauanne e Julliana.